Kết quả tìm kiếm

Giới thiệu kho học liệu

Học liệu trên SHub Classroom là một ngân hàng đề thi, câu hỏi của mỗi giáo viên. Đây sẽ là một công cụ phục vụ hiệu quả việc giảng dạy của Quý Thầy Cô.

Điều cần thiết để tạo được học liệu

Học liệu trên SHub Classroom là một ngân hàng đề thi, câu hỏi của mỗi giáo viên. Đây sẽ là một công cụ phục vụ hiệu quả việc giảng dạy của Quý Thầy Cô.

Tạo học liệu và truy cập kho học liệu

Bước 1: Ấn nút Tải đề lên tại màn hình học liệu. Bước 2: Chọn đề cần tải lên. Bước 3: Chế độ lưu học liệu • Chế độ 1: Thêm đáp án tự động: Học liệu file word có định dạng trắc nghiệm sẽ được phân tách và lưu lại • Chế độ 2: Thêm đáp án thủ công: Đề sẽ được lưu theo file và đáp án nhập bằng tay • Chế độ 3: Lưu không đáp án: Chỉ lưu file Bước 4: Chọn Khối, Môn và Chương để phân loại. NẾU CHƯA CÓ CHƯƠNG TRONG MÔN, HÃY ẤN VÀO DẤU + MÀU XANH DƯƠNG ĐỂ TẠO MỚI. Bước 5: Học liệu sẽ lưu mới trong kho học liệu, hãy ấn vào nút KHO HỌC LIỆU để kiểm tra

Tạo đề cho nhiều lớp từ kho học liệu

Bước 1: Truy cập vào shub.edu.vn, chọn tab Học liệu

Môn, khối, chương và quản lý học liệu

Với bản cập nhất mới nhất đến từ SHub Classroom, ọc liệu trong Kho học liệu của Quý Thầy Cô cần phải phân loại lại để tăng khả năng tìm kiếm cũng như khả năng tái sử dụng. Các phần chính của Kho học liệu: Đề chưa phân loại, Cây thư mục và Không gian lưu trữ

Sử dụng học liệu cho lớp học

Sau khi đăng nhập, ta sẽ thấy được giao diện mở đầu

Lớp học trong SHub Classroom

Lớp học trong SHub Classroom là nơi để thầy cô quản lý các lớp học của mình. Thầy cô có thể gửi các bài tập, bài giảng, tài liệu học tập, thông báo lớp học đến các học sinh. Ngoài ra, bảng điểm của lớp học và điểm số của từng cá nhân trên mỗi bài tập cũng được lưu trữ để các thầy cô thuận tiện trong việc điểm danh, sửa bài, theo dõi tiến độ học tập của cả lớp.

Tạo mới lớp học

Sau khi truy cập và đăng nhập vào hệ thống SHub Classroom, để tạo lớp học thầy cô truy cập shub.edu.vn/class hoặc Chọn hình lớp học ở thanh trên cùng. Bước 1: Nhấn chọn “Tạo lớp học”. Bước 2: Đặt tên lớp học và tùy chọn mã bảo vệ, phê duyệt học sinh vào lớp. Mã bảo vệ để ngăn học sinh lạ vô tình nhập đúng mã lớp Phê duyệt học sinh để ngăn những học sinh bên ngoài cố tình vào lớp Bước 3: Hoàn tất.

Cài đặt và xóa lớp học

Để thiết lập các tùy chỉnh cho lớp học hoặc xóa lớp học thầy cô có thể truy cập danh sách lớp học của mình và vào lớp học cần thiết lập. Bước 1: Chọn “Cài đặt lớp học” có hình răng cưa bên cạnh ảnh đại diện lớp học. Bước 2: Thiết lập tùy chỉnh Ảnh đại diện lớp học, Tên lớp, Mã bảo vệ, Ẩn lớp học, Phê duyệt vào lớp và Xóa lớp học. Bước 3: Thầy cô không cần nhấn chọn lưu, hệ thống đã tự động lưu lại các thay đổi.

Mã bảo vệ lớp học

Nếu lớp học có cài đặt mã bảo vệ, học sinh muốn vào lớp ngoài cần mã lớp, còn phải nhập thêm mã bảo vệ. Để tạo mã bảo vệ quý thầy cô truy cập “cài đặt lớp học” và đặt mã bảo vệ cho lớp học. Khi học sinh nhập mã lớp phải nhập thêm mã bảo vệ để có thể vào lớp học.

Phê duyệt học sinh vào lớp học

Phê duyệt vào lớp là tính năng tùy chọn mà học sinh phải được phê duyệt bởi giáo viên mới có thể tham gia lớp học này. Để bật tính năng, thầy cô truy cập phần cài đặt lớp học, bật nút “phê duyệt vào lớp”. Khi bật tính năng này, mỗi học sinh nhập mã để vào lớp thì thanh thông báo của thầy cô sẽ hiển thị “Tên học sinh đã yêu cầu tham gia lớp Tên lớp”. Thầy cô nhấp vào phần thông báo hoặc vào lớp học, chọn mục thành viên. Chọn “duyệt” từng học sinh hoặc chọn “Phê duyệt tất cả”.

Ẩn lớp học

Ẩn lớp học là tính năng được sử dụng khi lớp đã đủ và thầy cô không muốn nhận thêm học sinh mới vào lớp học. Lớp của thầy cô sẽ không có trong kết quả tìm kiếm của học sinh. Để bật tính năng này thầy cô truy cập phần “cài đặt lớp học”, bật nút “ẩn lớp học”.

Các loại bài tập trong lớp học

Hiện tại SHub Classroom cung cấp 2 loại bài tập chính trong lớp học bao gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận. Đối với bài tập trắc nghiệm, thầy cô có 2 lựa chọn: ● Tải file đề trực tiếp từ máy tính lên với bất kỳ định dạng nào ● Tải file word lên và hệ thống tự động tách câu, đảo đề khi gửi đến học sinh. Đối với bài tập tự luận: thầy cô tải đề lên và học sinh sẽ làm bài, chụp đáp án và gửi lên hệ thống.

Tạo bài tập trắc nghiệm/tự luận từ file bất kỳ

Bước 1 :Thầy cô chọn “Tạo bài tập”

Tạo bài tập trắc nghiệm với tính năng tách câu - đảo đề

Bước 1:Thầy cô chọn “Tạo bài tập”

Tạo bài tập tự luận

Thầy cô chọn “Tạo bài tập”

Chấm tự luận - Chấm lại bài tự luận

Sau khi học sinh làm bài tập tự luận, chuông thông báo sẽ hiện lên thông báo “Tên học sinh đã làm bài tập trong tự luận, đang chờ chấm trong lớp Tên lớp: Tên bài tập”.

Xem thống kê điểm của cả lớp học

Bước 1: Thầy cô truy cập lớp học cần xem điểm. Bước 2: Chọn “Bài tập” ở cột điều hướng bên trái lớp học. Bước 3: Chọn “Bảng điểm” ở phần trên của danh sách bài tập. Bước 4: Thầy cô sẽ nhìn thấy danh sách lớp học, danh sách các bài tập trong lớp và điểm số của từng bạn trong từng bài tập.

Xem thống kê điểm và bài tập từng học sinh

Bước 1: Thầy cô truy cập lớp học cần xem điểm. Bước 2: Chọn “Thành viên” ở cột điều hướng bên trái của lớp học. Bước 3: Chọn thành viên cần xem điểm bằng cách ấn vào tên thành viên. Bước 4: Điểm số trung bình các bài tập của học sinh sẽ được hiển thị cùng với số lượng bài tập đã làm. Đồng thời danh sách điểm số của từng bài tập cũng sẽ được hiển thị. Bước 5: Thầy cô nhấn vào “Chi tiết” bên cạnh bài tập cần xem kết quả đúng sai của học sinh.

Xem kết quả đúng sai của học sinh trên từng bài tập

Bước 1: Thầy cô truy cập lớp học cần xem điểm. Bước 2: Nháy đúp chuột vào bài tập cần xem kết quả làm bài của học sinh. Bước 3: Trong tab Bảng điểm. ta có thể thấy danh sách thống kê “ Chưa làm”; “Đang làm” và “ Đã nộp”. + "Đang làm”: Khi học sinh đã quá giờ làm bài mà vẫn chưa xác nhận nộp bài, dẫn đến thời gian làm bài lớn Nhấn nút “Thu bài” để Học sinh không thể làm bài được nữa khi đã quá giờ

Cho học sinh làm lại bài

Bước 1: Giáo viên truy cập vào lớp học có bài tập mong muốn. Bước 2: Vào mục bài tập của lớp học, tìm đến danh sách học sinh đã làm bài tập. Bước 3: Ấn nút mũi tên xoay tròn để đặt lại bài làm cho học sinh tương ứng. Học sinh sau khi Đặt lại kết quả sẽ phải làm lại bài tập và nộp. Hệ thống sẽ ghi nhận kết quả mới của học sinh.

Liên kết tài khoản Zoom

Để sử dụng tính năng lịch học và điểm danh học sinh, bạn cần phải liên kết email vào Zoom trong SHub Classroom Bước 1: Sau khi đăng nhập, chọn Lớp bất kì Bước 2: Nhấn vào Lịch học ở cột bên trái, khi chưa liên kết hệ thống sẽ yêu cầu liên kết

Sử dụng tính năng Lịch học

Sau khi truy cập và đăng nhập vào hệ thống SHub Classroom, để tạo lịch cho lớp: Bước 1: Nhấn chọn Lớp học Bước 2: Chọn ngày và nhấn Thêm lịch học

Xem lịch sử phòng học và điểm danh học sinh

Để xem được bao nhiêu phòng đã tạo và bao nhiêu học sinh vào phòng: Bước 1: Nhấn chọn Phòng học

Thông báo trong lớp học đến học sinh

Để tạo thông báo cho học sinh trong lớp, thầy cô truy cập vào lớp học cần thao tác và thực hiện các bước sau: Bước 1: Nhấn chọn mục “Hoạt động” ở cột điều hướng bên trái của lớp học. Bước 2: Nhấn chọn nút “Tạo thông báo”. Bước 3: Nhập thông báo vào ô “Nội dung”. Sau đó nhấn nút “Tạo”, thông báo sẽ được gửi tự động đến các học sinh trong lớp.

Cách đăng kí nâng cấp tài khoản premium

Sau khi truy cập và đăng nhập thành công vào SHub Classroom, thầy cô nhấn vào mục “Nâng cấp tài khoản”, sau đó làm theo các bước sau: Bước 1: Vào trang Nâng cấp tài khoản. Bước 2: So sánh sự khác biệt giữa Tài khoản thường và Tài khoản Premium. Nếu có được mã kích hoạt từ các sự kiện, chương trình của SHub Classroom, Quý Thầy Cô có thể sử dụng ngay để nâng cấp tài khoản của mình. Bước 3: Chọn gói đăng ký theo nhu cầu. Bước 4: Điền thông tin thanh toán. Bước 5: Chọn xác nhận và chờ nâng cấp tài khoản. Nếu tài khoản không được nâng cấp sau 24h, hãy liên hệ đội ngũ để được hỗ trợ. Có thể do bạn quên ghi thông tin chuyển khoản, hoặc bạn chưa đăng ký gói.

Cách gia hạn thêm tài khoản premium của ứng dụng

Bước 1: Vào trang Premium, chọn Gia hạn thêm. Bước 2: Chọn gói Quý Thầy Cô muốn gia hạn. Bước 3: Gói gia hạn đã được thêm vào giỏ hàng của Quý Thầy Cô. Bước 4: Kiểm tra lại thông tin trong giỏ hàng. Quý Thầy Cô chuyển khoản cho thông tin trong đơn hàng và đợi hệ thống gia hạn thêm cho tài khoản của Quý Thầy Cô. Nếu muốn thay đổi gói gia hạn, Quý Thầy Cô có thể chọn Hủy gói và chọn lại gói khác.

Hỗ trợ nếu tài khoản của bạn không được nâng cấp sau 24h

Nhắn tin vào Zalo hotline: 0938.620.043 hoặc 0379.823.839 Nhắn tin vào fanpage đội ngũ SHub Classroom tại địa chỉ https://www.messenger.com/t/shub.edu.vn

SHub Classroom là gì ?

Với SHub Classroom, quý thầy cô có thể: ● Xây dựng kho học liệu lưu trữ các đề thi, bài tập, bài giảng của riêng mình. Tạo lớp học và tạo bài tập cho các học sinh làm bài bằng cách tải file đề lên với định dạng bất kỳ. Xem lại thống kê điểm số của các học sinh mà không cần chấm điểm và nhập liệu.

Điều khoản sử dụng

- Thông tin định danh, chẳng hạn như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, hình ảnh cá nhân, trường học. - Thông tin liên lạc, chẳng hạn như số điện thoại, email, tỉnh. - Thông tin tài khoản, chẳng hạn như số lượng học liệu, số lượng học sinh, thông tin học liệu, thông tin lớp học. - Thông tin giao dịch, chẳng hạn như thông tin về đơn đặt hàng và thanh toán. - Thông tin kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP), dữ liệu đăng nhập của Quý vị, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và địa điểm, các loại và phiên bản của phần mềm bổ trợ (plug-in) trình duyệt, hệ điều hành, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, mã định danh thiết bị, IMEI, địa chỉ MAC, cookies (nếu được áp dụng) và các thông tin và công nghệ khác trên thiết bị mà Khách hàng sử dụng để truy cập shub.edu.vn - Thông tin trong hồ sơ, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu. - Thông tin sử dụng, chẳng hạn như thông tin về cách thức khách hàng sử dụng dịch vụ trên shub.edu.vn bao gồm thời gian truy cập, các học liệu được tạo, bao gồm ngày truy cập và số liệu thống kê tương tự khác.

Chính sách bảo mật

- Cung cấp các dịch vụ đến Giáo viên; - Quản lý tài khoản của Giáo viên; - Gửi các thông báo về các chương trình ưu đãi dành cho Giáo viên; - Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Giáo viên hoặc các hoạt động giả mạo Giáo viên; - Để trả lời các thắc mắc, phản hồi của Giáo viên; - Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và báo cáo theo yêu cầu pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ; - Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của Giáo viên; - Để xác định khách truy cập trên shub.edu.vn; - Thực hiện các cuộc khảo sát; - Để tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động; - Để cải tiến dịch vụ hiện tại của shub.edu.vn; - Liên lạc và giải quyết với Giáo viên trong những trường hợp đặc biệt; - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: SHub Classroom có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Giáo viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Giáo viên tham gia vào shub.edu.vn.

Gói thành viên Premium

Đang cập nhật

Cách đăng ký tài khoản ( Tên đăng nhập và Mật khẩu - Đăng ký bằng facebook )

Bước 1: Nhấn chọn “Đăng ký miễn phí”. Bước 2: Chọn vai trò “Tôi là giáo viên”. Bước 3: Điền các thông tin cá nhân bao gồm: Thông tin cá nhân như tên, tỉnh, trường; Thông tin tài khoản như Số điện thoại, Email (thông tin này để giúp bạn khôi phục lại tài khoản khi bị quên mật khẩu), nhập lại 2 lần mật khẩu. Bước 4: Nhấn “Đăng ký” và hoàn tất quá trình đăng ký.

Đăng nhập

Khi đã đăng ký thành công và có tài khoản, thầy cô có thể chọn đăng nhập bằng hai cách: ● Cách 1: Đăng nhập bằng cách điền số điện thoại hoặc email và mật khẩu. ● Cách 2: Đăng nhập bằng tài khoản facebook nếu đã có liên kết trước đó.

Cách xử lý khi quên mật khẩu

● Bước 1: Thầy cô nhấn vào mục “Quên mật khẩu” tại màn hình đăng nhập ● Bước 2: Nhập số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản ● Bước 3: Nếu nhập đúng số điện thoại, hệ thống sẽ gửi mã bao gồm 6 chữ số đến số điện thoại ● Bước 4: Sau khi nhận được mã, thầy cô nhập lại vào ô yêu cầu nhập 6 ký tự đang hiển thị trên màn hình. Sau đó thầy cô có thể thay đổi mật khẩu hoặc liên kết facebook, để tránh tình trạng quên mật khẩu, mất tài khoản.

Nâng cấp tài khoản SHub Classroom Premium

● Bước 1: Chọn gói đăng ký theo nhu cầu ● Bước 2: Điền thông tin thanh toán ● Bước 3: Xác nhận thanh toán ● Bước 4: Sau khi đăng ký gói, thầy cô có thể chuyển khoản theo hướng dẫn lúc đăng ký hoặc ở màn hình xác nhận thanh toán. Khi thầy cô chuyển khoản, hệ thống sẽ nhận thông tin và kích hoạt tài khoản thành Premium trong vòng 24h.

Làm thế nào để bảo vệ lớp học của bạn ?

Học sinh sẽ không tìm được lớp khi giáo viên chọn bật cài đặt này.

Cấu trúc của đề tách câu

Đề kiểm tra chỉ bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Mỗi câu hỏi nên có từ 3 đến 4 đáp án trắc nghiệm và một đáp án đúng. Trong 1 đáp án, không nên có [ENTER] xuống dòng Câu hỏi nền được bắt đầu bằng: "Câu 1", "Bài 1", "1.", ... Nếu đề không ở dạng trên thì nên sử dụng tạo đề thông thường.

Cách kiểm tra đề đã tách thông qua tab lỗi

Cấu trúc của câu hỏi chưa đúng cấu trúc của đề trắc nghiệm tiêu chuẩn ở Hướng dẫn mục 1. Định dạng của câu hỏi chưa được hệ thống hỗ trợ.

Lỗi không tách đủ số câu

Giải pháp: Chỉnh sửa lại câu hỏi cho đúng dạng chuẩn ở Hướng dẫn mục 1.

Lỗi không tách được file doc ( đuôi định dạng .doc)

Giải pháp: Thầy cô chuyển dạng Doc qua Docx bằng cách chọn File/ Save As/ Save As Docx

Lỗi phân tích sai, thiếu đề và đáp án ở các môn Toán, Lý, Hoá,...

Giải pháp 1: Chuyển toàn bộ các công thức, ký tự đặc biệt từ Mathtype qua Word Equation. Giải pháp 2: Các công thức Word Equation và bảng biểu đồ không phân tích được, quý thầy cô có thể chuyển sang dạng hình ảnh và để dưới dạng Inline With Text.

Không tách được các câu hỏi phát âm, nhấn trọng âm

Giải pháp: Thêm nội dung cho các câu hỏi như hình minh họa bên dưới

Các câu hỏi có đoạn văn đọc hiểu

Cho phần đọc hiểu vô 1 câu hỏi đầu tiên hoặc vào tất cả các câu, các câu phía sau có đầy đủ nội dung (Câu hỏi, đáp án)

Các câu hỏi gạch chân, không có đáp án mà chỉ có A, B, C, D

Thêm phần nội dung cho đáp án