1Lý do 1: định dạng của Công thức, bảng biểu đồ này chưa được hệ thống hỗ trợ

Giải pháp 1: Chuyển toàn bộ các công thức, ký tự đặc biệt từ Mathtype qua Word Equation. Giải pháp 2: Các công thức Word Equation và bảng biểu đồ không phân tích được, quý thầy cô có thể chuyển sang dạng hình ảnh và để dưới dạng Inline With Text.

2Lý do 2: Do câu hỏi, đáp án các môn Lý Hóa chứa nhiều ký tự đặc biệt (A, B, C, D) khiến hệ thống nhận nhầm thành đáp án

Giải pháp 1: Chuyển các công thức, ký hiệu dễ gây nhầm lẫn thành dạng hình ảnh và để dưới dạng Inline With Text. Giải pháp 2: Hạn chế, thay thế sử dụng các ký tự đặc biệt dễ gây nhầm lẫn với đáp án.

3Lý do 3: Do đáp án toàn bộ đều là hình ảnh

Giải pháp: tách hình thành đáp án đúng chuẩn