1Các nguyên nhân chính

Cấu trúc của câu hỏi chưa đúng cấu trúc của đề trắc nghiệm tiêu chuẩn ở Hướng dẫn mục 1. Định dạng của câu hỏi chưa được hệ thống hỗ trợ.

2Giải pháp

Kiểm tra lại các câu hỏi được cảnh báo có lỗi. Nếu khộng có lỗi thì bấm tiếp tục để hoàn thành đề thi. Nếu có lỗi xảy ra vui lòng tham khảo cấu trúc của đề tách câu và các lỗi thường gặp được liệt kê phía dưới