1Do file đề thi của thầy cô ở định dạng Doc, PDF không được hỗ trợ.

Giải pháp: Thầy cô chuyển dạng Doc qua Docx bằng cách chọn File/ Save As/ Save As Docx