1Lý do 1: Câu hỏi trắc nghiệm chưa đúng dạng chuẩn của đề tách câu

Giải pháp: Chỉnh sửa lại câu hỏi cho đúng dạng chuẩn ở Hướng dẫn mục 1.

2Lý do 2: Do lỗi định dạng của Word

Sau khi thực hiện các phương pháp trên mà vẫn bị tách thiếu câu, có khả năng là do FIle Word đã bị lỗi một số ký tự. Giải pháp: Copy toàn bộ File đề thi, Paste qua một trang Word khác với Option "Paste With Text Only"

3Lý do 3: Các câu hỏi bị mất do vị trí đặt câu hỏi bị dính Watermark

Giải pháp: Xóa các Watermark để hệ thống có thể nhận diện tốt hơn

4Lý do 4: Do cấu trúc đề đặc trưng của từng môn học

Giải pháp: Xem Hướng dẫn cụ thể từng môn (Toán, Lý, Hóa, Anh) ở các mục phía dưới