1Lý do: Các câu hỏi này không ở dạng chuẩn do các câu hỏi thường không có nội dung

Giải pháp: Thêm nội dung cho các câu hỏi như hình minh họa bên dưới