Cách nâng cấp tài khoản SHub Classroom Premium ?

1Sau khi truy cập và đăng nhập thành công vào SHub Classroom, thầy cô nhấn vào mục “Nâng cấp tài khoản”, sau đó làm theo các bước sau:

● Bước 1: Chọn gói đăng ký theo nhu cầu ● Bước 2: Điền thông tin thanh toán ● Bước 3: Xác nhận thanh toán ● Bước 4: Sau khi đăng ký gói, thầy cô có thể chuyển khoản theo hướng dẫn lúc đăng ký hoặc ở màn hình xác nhận thanh toán. Khi thầy cô chuyển khoản, hệ thống sẽ nhận thông tin và kích hoạt tài khoản thành Premium trong vòng 24h.

2Liên hệ đội ngũ để được hỗ trợ nếu vẫn chưa nâng cấp thành công sau 24h

Thầy cô ấn vào nút Liên hệ ở thanh trên cùng màn hình này để tương tác với đội ngũ hỗ trợ