Đăng nhập vào ứng dụng SHub Classroom

Để đăng nhập vào ứng dụng SHub Classroom, giáo viên cần phải có tài khoản trên ứng dụng.

Khi đã đăng ký thành công và có tài khoản, thầy cô có thể chọn đăng nhập bằng hai cách: ● Cách 1: Đăng nhập bằng cách điền số điện thoại hoặc email và mật khẩu. ● Cách 2: Đăng nhập bằng tài khoản facebook nếu đã có liên kết trước đó.

Giao diện đăng nhập