Cách đăng ký tài khoản SHub Classroom

Để tham gia cộng đồng người dùng SHub Classroom, quý thầy cô truy cập vào địa chỉ shub.edu.vn.

1Nếu chưa có tài khoản hãy thầy cô đăng ký tài khoản mới như sau:

Bước 1: Nhấn chọn “Đăng ký miễn phí”. Bước 2: Chọn vai trò “Tôi là giáo viên”. Bước 3: Điền các thông tin cá nhân bao gồm: Thông tin cá nhân như tên, tỉnh, trường; Thông tin tài khoản như Số điện thoại, Email (thông tin này để giúp bạn khôi phục lại tài khoản khi bị quên mật khẩu), nhập lại 2 lần mật khẩu. Bước 4: Nhấn “Đăng ký” và hoàn tất quá trình đăng ký.

1 / 6

Các bước đăng ký tài khoản SHub Classroom

2Tính năng liên kết với tài khoản facebook

Để liên kết, thầy cô nhấn chọn mục “Tạo liên kết facebook” sau đó chọn “Tiếp tục dưới tư cách ---”. Những tài khoản đã tạo cũng có thể liên kết bằng 2 cách: ● Chọn liên kết ở phần hiện lên khi mới đăng nhập vào. ● Chọn liên kết khi ấn vào hình cá nhân ở thanh điều hướng phía trên.