SHub Classroom hỗ trợ giáo viên và lớp học như thế nào

SHub Classroom là một ứng dụng cho phép tạo và khai thác, sử dụng học liệu trực tuyến, đang được sử dụng trong các trường học trên toàn quốc.

Với SHub Classroom, quý thầy cô có thể: ● Xây dựng kho học liệu lưu trữ các đề thi, bài tập, bài giảng của riêng mình. Tạo lớp học và tạo bài tập cho các học sinh làm bài bằng cách tải file đề lên với định dạng bất kỳ. Xem lại thống kê điểm số của các học sinh mà không cần chấm điểm và nhập liệu.