Chính sách và điều khoản sử dụng SHub Classroom

1Thu thập thông tin từ vai trò Giáo viên

- Thông tin định danh, chẳng hạn như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, hình ảnh cá nhân, trường học. - Thông tin liên lạc, chẳng hạn như số điện thoại, email, tỉnh. - Thông tin tài khoản, chẳng hạn như số lượng học liệu, số lượng học sinh, thông tin học liệu, thông tin lớp học. - Thông tin giao dịch, chẳng hạn như thông tin về đơn đặt hàng và thanh toán. - Thông tin kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP), dữ liệu đăng nhập của Quý vị, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và địa điểm, các loại và phiên bản của phần mềm bổ trợ (plug-in) trình duyệt, hệ điều hành, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, mã định danh thiết bị, IMEI, địa chỉ MAC, cookies (nếu được áp dụng) và các thông tin và công nghệ khác trên thiết bị mà Khách hàng sử dụng để truy cập shub.edu.vn - Thông tin trong hồ sơ, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu. - Thông tin sử dụng, chẳng hạn như thông tin về cách thức khách hàng sử dụng dịch vụ trên shub.edu.vn bao gồm thời gian truy cập, các học liệu được tạo, bao gồm ngày truy cập và số liệu thống kê tương tự khác.

2Thu thập thông tin từ vai trò Học sinh

- Thông tin định danh, chẳng hạn như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, hình ảnh cá nhân, lớp học, trường học. - Thông tin liên lạc, chẳng hạn như số điện thoại, email, tỉnh. - Thông tin tài khoản, chẳng hạn như lớp học đã tham gia, bài tập đã làm, số điểm và lịch sử làm bài, điểm trung bình, xếp hạng, thời lượng học, nội dung tương tác với giáo viên - Thông tin trong hồ sơ, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu.

3Thu thập thông tin từ vai trò Phụ huynh

- Thông tin định danh, chẳng hạn như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, hình ảnh cá nhân, thông tin của con. - Thông tin liên lạc, chẳng hạn như số điện thoại, email. - Thông tin tài khoản chẳng hạn như số lần thử thách đã tạo, số lượng quà đặt mua. - Thông tin trong hồ sơ, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu.

Người dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên shub.edu.vn trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của SHub Classroom tại shub.edu.vn. SHub Classroom không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Người dùng truy cập vào shub.edu.vn từ các website khác không phải là website chính thức của SHub Classroom.