Chính sách và điều khoản sử dụng SHub Classroom

SHub Classroom rất trân trọng sự tin tưởng của Quý khách khi cung cấp thông tin cho chúng tôi và cam kết rằng những thông tin này luôn được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. SHub đảm bảo sẽ sử dụng những thông tin quý giá này một cách cẩn trọng để vừa đảm bảo an toàn vừa không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm - dịch vụ nhằm đem lại sự hài lòng cao nhất cho Quý khách.

1Mục đích thu thập thông tin cá nhân

SHub Classroom thu thập thông tin nhằm cải thiện sản phẩm, dịch vụ cho người dùng cuối: học sinh, giáo viên, phụ huỵnh. Từ các thông tin hệ thống thu thập bao gồm thông tin cá nhân (họ và tên, giới tính, ngày sinh...), thông tin liên lạc (số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email...), các thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Bạn sử dụng website (thông tin IP, cookies, phiên đăng nhập website…), chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá và đưa ra những tính năng phù hợp nhất, hoặc cải thiện các tính năng hiện có.

2SHub sử dụng thông tin Giáo viên cung cấp để

- Cung cấp các dịch vụ đến Giáo viên; - Quản lý tài khoản của Giáo viên; - Gửi các thông báo về các chương trình ưu đãi dành cho Giáo viên; - Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Giáo viên hoặc các hoạt động giả mạo Giáo viên; - Để trả lời các thắc mắc, phản hồi của Giáo viên; - Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và báo cáo theo yêu cầu pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ; - Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của Giáo viên; - Để xác định khách truy cập trên shub.edu.vn; - Thực hiện các cuộc khảo sát; - Để tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động; - Để cải tiến dịch vụ hiện tại của shub.edu.vn; - Liên lạc và giải quyết với Giáo viên trong những trường hợp đặc biệt; - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: SHub Classroom có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Giáo viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Giáo viên tham gia vào shub.edu.vn.

3SHub sử dụng thông tin Học sinh và Phụ huynh cung cấp để

- Cung cấp các dịch vụ đến Học sinh và Phụ huynh; - Quản lý tài khoản của Học sinh và Phụ huynh; - Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Học sinh, Phụ huynh hoặc các hoạt động giả mạo Học sinh, Phụ huynh; - Để trả lời các thắc mắc, phản hồi của Học sinh, Phụ huynh; - Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và báo cáo theo yêu cầu pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ; - Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của Học sinh, Phụ huynh; - Để xác định khách truy cập trên shub.edu.vn; - Thực hiện các cuộc khảo sát; - Để tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động; - Để cải tiến dịch vụ hiện tại của shub.edu.vn; - Liên lạc và giải quyết với Học sinh, Phụ huynh trong những trường hợp đặc biệt.

4Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Người dùng sẽ được lưu trữ trên hệ thống của SHub Classroom. Trong thời gian lưu trữ, thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của SHub Classroom.

5Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Người dùng

SHub Classroom không cung cấp Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật. Ngoài trường hợp nêu trên, SHub Classroom sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, SHub Classroom cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Người Dùng khi được sự đồng ý của Người Dùng.

6Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của SHub Classroom

Khi tiếp nhận những phản hồi này, SHub Classroom sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

7Thông tin của trẻ em

Một phần ưu tiên khác của chúng tôi là tăng cường bảo vệ trẻ em khi sử dụng Internet. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ quan sát, tham gia vào / hoặc giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của các em. Dịch vụ của chúng tôi hướng đến người học ở toàn bộ các cấp bậc, do đó chúng tôi sẽ thu thập các thông tin người dùng một cách thụ động nhằm mục đích cải thiện sản phẩm. Chúng tôi cam kết không phát tán bất kỳ thông tin nào của người dùng. Tuy nhiên, SHub Classroom không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn cho rằng con bạn đã cung cấp loại thông tin này trên trang web của chúng tôi, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xử lý kịp thời xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.