Hướng dẫn liên kết tài khoản Zoom vào SHub Classroom

Để sử dụng tính năng lịch học và điểm danh học sinh, bạn cần phải liên kết email vào Zoom trong SHub Classroom Bước 1: Sau khi đăng nhập, chọn Lớp bất kì Bước 2: Nhấn vào Lịch học ở cột bên trái, khi chưa liên kết hệ thống sẽ yêu cầu liên kết

Bước 3: Điền email vào ô trống và nhấn Liên kết Lưu ý: Email khi điền vào phải là email chưa đăng kí Zoom trước đó hoặc email chưa có bản quyền Zoom để tránh mất bản quyền Bước 4: Kiểm tra hộp thư đến của email, xem Zoom đã gửi link về (Nếu không thấy hãy kiểm tra trong mục SPAM của gmail để tìm thư gửi từ Zoom) Bước 5: Nhấn vào đường link Zoom đã gửi và thực hiện các bước theo yêu cầu của Zoom, để hoàn tất đăng ký Bước 6: Quay lại SHub và nhấn “Tôi đã liên kết”. Khi hiện lên giao diện lịch học, tức là đã hoàn tất