Tạo học liệu và truy cập kho học liệu, phân loại học liệu ?

Bước 1: Ấn nút Tải đề lên tại màn hình học liệu. Bước 2: Chọn đề cần tải lên. Bước 3: Chế độ lưu học liệu • Chế độ 1: Thêm đáp án tự động: Học liệu file word có định dạng trắc nghiệm sẽ được phân tách và lưu lại • Chế độ 2: Thêm đáp án thủ công: Đề sẽ được lưu theo file và đáp án nhập bằng tay • Chế độ 3: Lưu không đáp án: Chỉ lưu file Bước 4: Chọn Khối, Môn và Chương để phân loại. NẾU CHƯA CÓ CHƯƠNG TRONG MÔN, HÃY ẤN VÀO DẤU + MÀU XANH DƯƠNG ĐỂ TẠO MỚI. Bước 5: Học liệu sẽ lưu mới trong kho học liệu, hãy ấn vào nút KHO HỌC LIỆU để kiểm tra

Không tìm thấy chương của bạn, hãy tạo mới

1 / 5

Tạo và lưu trữ học liệu