Tạo kiểm tra từ kho học liệu cho nhiều lớp

Sau khi đăng nhập, ta sẽ thấy được giao diện mở đầu

Bước 1: Tìm đến vị trí có chứa file word đã được lưu trước đó trong Kho học liệu

Bước 2: Nhấn nút “3 chấm” và chọn “Dùng làm kiểm tra”

Bước 3: Tick chọn những lớp cần cho bài kiểm tra này và nhấn Tiếp tục

Bước 4: Chỉnh sửa lại các thông tin cơ bản như thời lượng làm bài, thời gian bắt đầu, hạn chót ,..... và nhấn Hoàn tất