Màn hình học liệu và cách tổ chức trong kho học liệu

1Giới thiệu màn hình kho học liệu

Với bản cập nhất mới nhất đến từ SHub Classroom, ọc liệu trong Kho học liệu của Quý Thầy Cô cần phải phân loại lại để tăng khả năng tìm kiếm cũng như khả năng tái sử dụng. Các phần chính của Kho học liệu: Đề chưa phân loại, Cây thư mục và Không gian lưu trữ

Màn hình kho học liệu

2Môn, khối, chương

Kho học liệu lưu trữ dưới dạng cây thư mục. Với từng Khối, từng Môn, SHub Classroom đã tạo sẵn cho Quý Thầy Cô các chương mặc định như chương trình đào tạo. Tuy vậy, Quý Thầy Cô có thể chỉnh sửa, bổ sung Khối và Môn hoặc thêm Chương theo ý của mình bằng biểu tượng dấu cộng màu xanh.

Quản lý môn, khối, chương

3Không gian lưu trữ

Trong từng chương, các đề sẽ được lưu trữ ở đây và được sử dụng cho lớp học. Với mỗi đề, Quý Thầy Cô có 4 thao tác: Dùng làm kiểm tra, Chỉnh sửa, Phân loại lại và Xóa. Ấn vào biểu tượng dấu ba chấm dọc để lựa chọn các thao tác.

Thao tác với học liệu của bạn

4Đề chưa phân loại

Những tập tin đề trong mục này chưa thể sử dụng cho lớp học. Để có thể sử dụng, Quý Thầy Cô cần chọn, giữ và kéo thả chúng vào đúng Chương.

Phân loại đề