Cách gia hạn thêm tài khoản premium của ứng dụng

Bước 1: Vào trang Premium, chọn Gia hạn thêm. Bước 2: Chọn gói Quý Thầy Cô muốn gia hạn. Bước 3: Gói gia hạn đã được thêm vào giỏ hàng của Quý Thầy Cô. Bước 4: Kiểm tra lại thông tin trong giỏ hàng. Quý Thầy Cô chuyển khoản cho thông tin trong đơn hàng và đợi hệ thống gia hạn thêm cho tài khoản của Quý Thầy Cô. Nếu muốn thay đổi gói gia hạn, Quý Thầy Cô có thể chọn Hủy gói và chọn lại gói khác.

1 / 4

Các bước đăng ký gia hạn tài khoản