Thông báo trong lớp học đến học sinh

Để tạo thông báo cho học sinh trong lớp, thầy cô truy cập vào lớp học cần thao tác và thực hiện các bước sau: Bước 1: Nhấn chọn mục “Hoạt động” ở cột điều hướng bên trái của lớp học. Bước 2: Nhấn chọn nút “Tạo thông báo”. Bước 3: Nhập thông báo vào ô “Nội dung”. Sau đó nhấn nút “Tạo”, thông báo sẽ được gửi tự động đến các học sinh trong lớp.

1 / 6

Giao diện thông báo và các bước tạo thông báo