Làm cách nào xem thống kê điểm và bài tập từng học sinh

Bước 1: Thầy cô truy cập lớp học cần xem điểm. Bước 2: Chọn “Thành viên” ở cột điều hướng bên trái của lớp học. Bước 3: Chọn thành viên cần xem điểm bằng cách ấn vào tên thành viên. Bước 4: Điểm số trung bình các bài tập của học sinh sẽ được hiển thị cùng với số lượng bài tập đã làm. Đồng thời danh sách điểm số của từng bài tập cũng sẽ được hiển thị. Bước 5: Thầy cô nhấn vào “Chi tiết” bên cạnh bài tập cần xem kết quả đúng sai của học sinh.

1 / 7

Các bước thao tác xem thống kê bài làm từng học sinh