Làm cách nào xem thống kê điểm của cả lớp học ?

Sau khi học sinh làm bài, hệ thống sẽ tự động chấm điểm của học sinh. Thầy cô có thể xem điểm từng học sinh và thống kê điểm của toàn lớp học để sửa bài tập hoặc có những phương án giảng dạy tiếp theo phù hợp dựa trên kết quả học tập của học sinh.

1Để xem thống kê điểm của toàn lớp học

Bước 1: Thầy cô truy cập lớp học cần xem điểm. Bước 2: Chọn “Bài tập” ở cột điều hướng bên trái lớp học. Bước 3: Chọn “Bảng điểm” ở phần trên của danh sách bài tập. Bước 4: Thầy cô sẽ nhìn thấy danh sách lớp học, danh sách các bài tập trong lớp và điểm số của từng bạn trong từng bài tập.

1 / 4

Các bước thao tác xem bảng điểm lớp học

2Có thể xuất bảng điểm học sinh tất cả các môn

Thầy cô có thể xuất bảng điểm excel bằng cách chọn mục “Tải xuống”.