Hướng dẫn tạo bài tập trắc nghiệm/Tự luận từ file bất kỳ

Để tạo bài tập trong lớp học, thầy cô truy cập lớp học cần tạo bài tập và chuyển đến phần bài tập.

Bước 1 :Thầy cô chọn “Tạo bài tập”

Bước 2: Thầy cô có 3 lựa chọn:

● Tải bài tập từ máy tính: thầy cô có thể chọn file dưới các định dạng bao gồm: Pdf, file Word, hình ảnh.

Bước 3: Nhấn chọn “ Chọn từ máy tính”: Chọn loại bài tập là bài tập trắc nghiệm Thầy cô chọn số câu, nhập đáp án cho toàn bộ số câu đó và hoàn tất.

Cách 1: Sửa thang điểm bằng cách nhấn vào ô “Tổng điểm”

Hình 6: Chỉnh sửa “Tổng điểm”

Cách 2: Sửa từng điểm trong câu

Hình 7: Chỉnh sửa điểm trong từng câu

Lưu ý: Nhập nhanh đáp án có 2 cách: + Nhấn chuột vào ô Đáp án -> Gõ kí tự -> nhấn Enter,t iếp tục gõ kí tự -> nhấn Enter, cứ như thế đến hết bài. + Nhấn vào nút điền đáp án nhanh

Sau đó điền chuỗi kí tự đáp án sao cho đúng với số câu

Ở mỗi câu hỏi, có 4 dạng gợi ý “Chữ; Hình ảnh; Âm thanh; Video” nằm dưới ô điểm

Sau khi chỉnh sửa thang điểm cho Bài tập, nhấn nút Tiếp tục

Bước 4: Sau khi nhấn “Tiếp tục”, sẽ tới phần Mở rộng dành cho toàn bài: + Bật nút Thêm lời giải cho toàn bài nếu có + Bật nút “Thêm file nghe cho toàn bài” (cho môn đặc thù như Ngoại ngữ,...)

Lưu ý: Upload từng file để sắp xếp thứ tự file nếu trong bài cần nhiều file nghe

Bước 5: Điền thông tin bài tập

Đặt tên bài tập. Ví dụ: Kiểm tra Đại số”. Thời gian làm bài: 30p, 45p, 60p hoặc thầy cô tự gõ thời gian mong muốn vào ô trống. Ngày bắt đầu: Là thời gian mà học sinh có thể vào bài tập, thấy đề và làm bài. Ngày kết thúc (Hạn chót): Là ngày sau khi đó học sinh sẽ không thể vào làm bài tập được nữa. Tuy nhiên học sinh vẫn còn thấy tên bài tập Ở phần này có thêm một tùy chọn “Xem điểm sau hạn chót”: Học sinh sau khi làm bài xong thì vẫn chưa xem được điểm ngay, khi nào kết thúc thời gian thì chế độ xem điểm mới mở, học sinh được quyền xem điểm Gán nhãn bài tập là kiểm tra:

Cho phép học sinh: - "Chỉ xem điểm”: Sau khi làm bài xong, học sinh được xem lại bài làm của mình và điểm số của bài làm. - "Xem bài làm và đáp án đúng/ sai”: Sau khi làm bài xong, học sinh được xem lại bài làm và điểm của mình, câu nào đúng, câu nào sai nhưng không biết đáp án. - "Xem bài làm, đáp án và bài giải”: Sau khi làm bài xong, học sinh được xem lại bài làm và điểm của mình, câu nào đúng, câu nào sai, đáp án của đề và cả file lời giải mà giáo viên tải lên. Nhấn “Hoàn tất” để lưu lại và giao bài tập