Làm thế nào để cho học sinh làm lại bài?

Sau khi học sinh hoàn thành bài kiểm tra, giáo viên có thể tùy chọn cho học sinh có thể làm lại bài tập đó theo lần lượt các bước như sau:

Bước 1: Giáo viên truy cập vào lớp học có bài tập mong muốn. Bước 2: Vào mục bài tập của lớp học, tìm đến danh sách học sinh đã làm bài tập. Bước 3: Ấn nút mũi tên xoay tròn để đặt lại bài làm cho học sinh tương ứng. Học sinh sau khi Đặt lại kết quả sẽ phải làm lại bài tập và nộp. Hệ thống sẽ ghi nhận kết quả mới của học sinh.

1 / 4

Các bước thao tác đặt lại bài nộp cho học sinh