Hướng dẫn chấm bài tự luận cho học sinh

1Học sinh làm bài sẽ thông báo đến giáo viên

Sau khi học sinh làm bài tập tự luận, chuông thông báo sẽ hiện lên thông báo “Tên học sinh đã làm bài tập trong tự luận, đang chờ chấm trong lớp Tên lớp: Tên bài tập”.

2Giáo viên chấm điểm

Thầy cô có thể nhấp vào phần thông báo để đi đến chấm bài cho học sinh hoặc Thầy cô vào lớp học cần chấm điểm. Hoặc thầy cô có thể truy cập vào lớp cần chấm, thông tin học sinh cần chấm sẽ hiển thị ngay tại danh sách bảng điểm của bài tập đó.

3Các bước chấm bài

Bước 1: Thầy cô truy cập vào bài tập cần chấm, tìm đến danh sách bảng điểm của bài tập đó. Bước 2: Chọn “chấm bài” bên cạnh tên học sinh. Bước 3: Bài làm của học sinh sẽ hiển thị, Thầy cô nhập điểm trong thang điểm từ 1 đến 10 và Nhập lời phê cho học sinh tại 2 ô trống. Bước 4: Chọn “Chấm” để kết thúc quá trình chấm bài cho học sinh

1 / 9

Các bước thao tác chấm bài cho học sinh

4Chấm lại

Bước 1: Thầy cô truy cập vào bài tập cần chấm, tìm đến danh sách bảng điểm của bài tập đó. Bước 2: Đối với những học sinh đã chấm điểm sẽ có nút chấm lại ở cuối thành viên đó. Chọn “chấm lại” bên cạnh tên học sinh. Bước 3: Bài làm của học sinh sẽ hiển thị, Thầy cô nhập điểm trong thang điểm từ 1 đến 10 và Nhập lời phê cho học sinh tại 2 ô trống. Bước 4: Chọn “Chấm” để kết thúc quá trình chấm bài cho học sinh