Làm sao để tạo một lớp học ?

1Tạo mới lớp học

Sau khi truy cập và đăng nhập vào hệ thống SHub Classroom, để tạo lớp học thầy cô truy cập shub.edu.vn/class hoặc Chọn hình lớp học ở thanh trên cùng. Bước 1: Nhấn chọn “Tạo lớp học”. Bước 2: Đặt tên lớp học và tùy chọn mã bảo vệ, phê duyệt học sinh vào lớp. Mã bảo vệ để ngăn học sinh lạ vô tình nhập đúng mã lớp Phê duyệt học sinh để ngăn những học sinh bên ngoài cố tình vào lớp Bước 3: Hoàn tất.

1 / 11

Các bước tạo mới một lớp học

2Sau khi tạo thành công lớp học

Mỗi lớp sau khi tạo thành công sẽ có một ID lớp học gồm 5 ký tự in hoa viết liền đính kèm với tên lớp. Chia sẻ mã lớp học đến các bạn học sinh, học sinh sẽ nhập mã đó để tham gia lớp học của thầy/cô. Nếu lớp học yêu cầu mã bảo vệ, học sinh sẽ phải nhập thêm mã bảo vệ. Nếu lớp yêu cầu phê duyệt, học sinh phải đợi sau khi giáo viên phê duyệt thì mới được tham gia lớp học.