Lớp học trong SHub Classroom là gì ?

Lớp học trong SHub Classroom là nơi để thầy cô quản lý các lớp học của mình. Thầy cô có thể gửi các bài tập, bài giảng, tài liệu học tập, thông báo lớp học đến các học sinh. Ngoài ra, bảng điểm của lớp học và điểm số của từng cá nhân trên mỗi bài tập cũng được lưu trữ để các thầy cô thuận tiện trong việc điểm danh, sửa bài, theo dõi tiến độ học tập của cả lớp.

1 / 2

Giao diện nhìn thấy của lớp học