Kho học liệu là gì?

1Giới thiệu kho học liệu.

Học liệu trên SHub Classroom là một ngân hàng đề thi, câu hỏi của mỗi giáo viên. Đây sẽ là một công cụ phục vụ hiệu quả việc giảng dạy của Quý Thầy Cô.

Giao diện tổng quan học liệu

2Các phần chính

Học liệu gồm 4 thao tác chính: Tải đề lên, Kho học liệu, Tạo kiểm tra từ đề và Tạo kiểm tra từ ma trận

Kho học liệu